Gården


En av de äldsta gårdarna på Ön.

Vi brukar ca 125 hektar (ha) åker varav 70 ha är egen mark och resten arrenderar vi. Odlingen fördelar sig i stort så här: 40 ha korn, 75 ha vall (gräs), 10 ha bete och lika mycket som bete av återväxt (den andra skörden av vallgräset).

Förutom ovanstående areal har vi 20 ha öppen mark och 160 ha skog på Verkön. Där går våra ungdjur på bete hela sommaren. Vallen får ligga 3-4 år innan den förnyas. Vallgräset används nästan bara till ensilage. Första skörden görs runt midsommar, den tid då fodret innehåller mest näring. Vi låter gräset torka på fält ca 1-2 dagar för att få bort en del vätska innan vi samlar upp gräset och lägger det i en tornsilo. Kornet sås i maj och skördas med skördetröska i september och oktober månad. Fälten gödslas med naturgödsel. Vi använder inga kemiska bekämpningsmedel.

Gårdens historia


Norderön har varit bebodd åtminstone sedan järnåldern, det kan man se på de kokgropar och andra fynd som finns på ön. En del knappar och smycken från den tiden har hittats på Tivarsgårdens marker och finns att se inne på Jamtli i Östersund.
På Tivarsgården har det bott människor åtminstone sedan 1400-talet. År 1410 omnämns i en handling en man som hette Thiwadh, han bodde på Norderöns västra sida. Allt tyder på att han ägde ungefär det område som nu kallas Tivarsgård och att han har gett namn åt gården.
Tivarsgården är en riktigt gammal släktgård. Det finns dokumenterat att Urban Olausson som nu äger gården är den tolfte generationen i samma släkt på gården som gått i arv från far till son sedan 1500-talet.

Den förste i släkten hette Björn Olsson och föddes ca år 1530.
Därefter kom följande söner i rakt nedstigande led:

Peder Björnsson
Olof Pedersson
Nils Olofsson
Olof Nilsson
Olof Olofsson
Mårten Olofsson Mårten Mårtensson Olaus Mårtensson
Nils Magnus Olausson
Nils Martin Olausson
Urban Olausson
född ca 1570
född ca 1615
född 1660
född 1701
född 1738
född 1771
född 1805
född 1848
född 1880
född 1928
född 1964

Mathantverk – som till exempel osttillverkning – har alltså gamla anor på Tivarsgården. Vi har fortfarande kvar en del av de gamla träformar som använts för att göra ost i. Fram till senare delen av 1950-talet fanns ingen färjeförbindelse till Isön utan mjölken kördes sommartid med häst och vagn ned till ångbåtsbryggan och fraktades med ångbåt till mejeriet. Ett antal veckor under höst och vår gick det varken att färdas med båt eller på isen så då var det högsäsong för tillverkning av smör, messmör och ost.

En av de gamla ostformarna från Tivarsgård. Som man kan se på kortsidan är formen från 1875.
Den är signerad Ka Ni D ( Karin NilsDotter)

 

 

 

 

 

 

 

HEM

Dela gärna på Facebook!
© Copyright Tivars Gårdsmejeri - 2013