Våra djur


Bara en procent av landets mjölkkor är av typen fjällko.

Vi har ca 70 mjölkkor plus rekrytering (kalvar och ungdjur). De finns i en ladugård som byggdes år 1999. I ladugården har vi lösdrift, det vill säga att korna inte är uppbundna i bås utan rör sig fritt. De har fri tillgång till ensilage och vatten dygnet runt. Korna får också krossat korn och lite tillskottsfoder med bland annat mineraler. Det fodret doseras individuellt till varje djur efter behov (mer foder när de mjölkar mycket, mindre foder när de inte mjölkar alls, ca en månad innan de ska kalva). Det går till så att varje ko har en ”transponder” i ett band runt halsen. När kon går in i något av de bås där djuren kan få foder känner en dator av hur mycket just den kon ska ha och en del av dagsransonen matas fram.
Under sommaren går djuren ute på sommarbete.

Datastödet ger också hjälp för att se hur korna mår. Varje dag tar vi ut en rapport som visar hur mycket korna har ätit. Om vi då ser att en ko bara besökt foderstationen en gång den dagen kan det vara något som inte står rätt till. Då tar vi en närmare titt på henne för att se om hon är sjuk.

Våra kor är av tre olika raser, några är också korsningar mellan raserna.

SKB – Svensk kullig boskap


Det är den ko som också kallas för fjällko. Den kallas ”kullig” för att en renrasig fjällko inte har horn utan bara en ”kulle” på huvudet. Korna är svarta och vita i olika varianter. De är inte så vanliga, bara en procent av landets mjölkkor är SKB.
Fjällkon är en gammal ras som inte mjölkar lika mycket som de andra raserna men den har andra fördelar. SKB-korna är förhållandevis små med låg vikt (ca 400 kg). De producerar mindre mängder mjölk men med hög fetthalt. Dessutom är det en mycket trevlig ras med väldigt bra temperament.SKB-korna är alltid snälla och lätta att handskas med. På Tivarsgården har vi alltid haft SKB-kor och vid flera tillfällen har vi fått pris för att ha haft Sveriges bäst mjölkande SKB-ko. Fjällkorna ger cirka 5 500 kg mjölk per år med en fetthalt på 4,6 %, och en proteinhalt på 3,6 %.

SLB – Svensk låglandsboskap


Även ibland kallad för Svensk Holstein och härstammar från Norra Tyskland och Holland. Det är en mjölkkoras med lite högre mjölkavkastning än Svensk rödbrokig boskap. De är stora till växten, svart-vitbrokiga och utgör c:a 44% av de kokontrollerade korna i Sverige. De väger 700 kg och ger cirka 9 000 kg mjölk per år med en fetthalt på 4,0 % och en proteinhalt på 3,4 %

SRB – Svensk rödbrokig boskap


Dessa har sina rötter i RSB (rödbrokig svensk boskap) och en annan ras, svensk Ayrshire. Korna är antingen helt röda eller röda och vita (rödbrokiga) SRB producerar mindre mjölk men har bättre fett- och proteinhalter än svensk låglandsboskap samt har bättre fertilitet och hälsoegenskaper. SRB är en mycket frisk och bra ko som väger 600 kg, lite mindre än SLB-korna. Den ger cirka 8 000 kg mjölk per år med en fetthalt på 4,4 % och en proteinhalt på 3,6 %.

 

HEM

Dela gärna på Facebook!
© Copyright Tivars Gårdsmejeri - 2013