Gården

En av de äldsta gårdarna på Ön.

Gårdens historia


Norderön har varit bebodd åtminstone sedan järnåldern, det kan man se på de kokgropar och andra fynd som finns på ön. En del knappar och smycken från den tiden har hittats på Tivarsgårdens marker och finns att se inne på Jamtli i Östersund.
På Tivarsgården har det bott människor åtminstone sedan 1400-talet. År 1410 omnämns i en handling en man som hette Thiwadh, han bodde på Norderöns västra sida. Allt tyder på att han ägde ungefär det område som nu kallas Tivarsgård och att han har gett namn åt gården.
Tivarsgården är en riktigt gammal släktgård. Det finns dokumenterat att Urban Olausson som nu äger gården är den tolfte generationen i samma släkt på gården som gått i arv från far till son sedan 1500-talet.

Den förste i släkten hette Björn Olsson och föddes ca år 1530.
Därefter kom följande söner i rakt nedstigande led:

Peder Björnsson född ca 1570
Olof Pedersson född ca 1615
Nils Olofsson född 1660
Olof Nilsson född 1701
Olof Olofsson född 1738
Mårten Olofsson född 1771
Mårten Mårtensson född 1805
Olaus Mårtensson född 1848
Nils Magnus Olausson född 1880
Nils Martin Olausson född 1928
Urban Olausson född 1964

Mathantverk – som till exempel osttillverkning – har alltså gamla anor på Tivarsgården. Vi har fortfarande kvar en del av de gamla träformar som använts för att göra ost i. Fram till senare delen av 1950-talet fanns ingen färjeförbindelse till Isön utan mjölken kördes sommartid med häst och vagn ned till ångbåtsbryggan och fraktades med ångbåt till mejeriet. Ett antal veckor under höst och vår gick det varken att färdas med båt eller på isen så då var det högsäsong för tillverkning av smör, messmör och ost.

En av de gamla ostformarna från Tivarsgård. Som man kan se på kortsidan är formen från 1875.
Den är signerad Ka Ni D ( Karin NilsDotter)

HEM