Mejeriet

Att tillverka ost är ett hantverk


I mejeriet ystar vi med opastöriserad och pastöriserad mjölk från gårdens egna djur.
Allt arbete med ostarna är ett rent hantverk.

Så här kan en ystning gå till

7:00    Mjölken tas direkt från kon till pastörisering.
9:00   PH värde kontrolleras, bakterie- och mögelkultur tillsätts
10:00  Löpe tillsätts.
10:17  Flockningstid på mjölken kontrolleras
11:00  Brytning av koagulerad mjölk.
11:00-13:00  PH kontrolleras och ostmassan skiljs från vasslen.
13:00-14:00  Ostarna formas sedan i livsmedelsgodkända formar och vänds mellan
3 till 5 gånger under dagen för att under nästkommande dag saltas.


Mognad och lagring

Ostarna förvaras sedan i ett mognadslager som håller ca 12-13° och har en hög luftfuktighet.
Efter ca 3 veckor förvaras osten i ca
 6-8° i väntan på den rätta smaken.

HEM