Våra djur

På Tivarsgården finns ca 60 mjölkkor plus rekrytering (kalvar och ungdjur). De finns i en ladugård som byggdes år 1999. Ladugården har lösdrift, det vill säga att korna inte är uppbundna i bås utan rör sig fritt. De har fri tillgång till ensilage och vatten dygnet runt. Korna får också krossat korn och lite tillskottsfoder med bland annat mineraler. Det fodret doseras individuellt till varje djur efter behov (mer foder när de mjölkar mycket, mindre foder när de inte mjölkar alls, ca en månad innan de ska kalva). Det går till så att varje ko har en ”transponder” i ett band runt halsen. När kon går in i något av de bås där djuren kan få foder känner en dator av hur mycket just den kon ska ha och en del av dagsransonen matas fram.
Under sommaren går djuren ute på sommarbete.

SLB – Svensk låglandsboskap


Även ibland kallad för Svensk Holstein och härstammar från Norra Tyskland och Holland. Det är en mjölkko-ras med lite högre mjölkavkastning än Svensk rödbrokig boskap. De är stora till växten, svart-vitbrokiga och utgör c:a 44% av de ko-kontrollerade korna i Sverige. De väger 700 kg och ger cirka 9 000 kg mjölk per år med en fetthalt på 4,0 % och en proteinhalt på 3,4 %

SRB – Svensk rödbrokig boskap


Dessa har sina rötter i RSB (rödbrokig svensk boskap) och en annan ras, svensk Ayrshire. Korna är antingen helt röda eller röda och vita (rödbrokiga) SRB producerar mindre mjölk men har bättre fett- och proteinhalter än svensk låglandsboskap samt har bättre fertilitet och hälsoegenskaper. SRB är en mycket frisk och bra ko som väger 600 kg, lite mindre än SLB-korna. Den ger cirka 8 000 kg mjölk per år med en fetthalt på 4,4 % och en proteinhalt på 3,6 %.

HEM